จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 07---
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 052--
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 082--
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 03---
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 05---
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 03---
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 07---
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0510--
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01010--
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 010---
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 012---
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 04---
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 05---
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 011---
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 016---
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 06---
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 06---
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0-1--
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 057--
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0-1--
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 069--
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 016---
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 018---
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 04---
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 06---
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 04---
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 07---
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 03---
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 03---
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 03---
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 05---
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 011--
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01210--
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01311--
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 08---
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 08---
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 067--
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 097--
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 08---
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 08---
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 06---
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 03---
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 05---
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 0----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 02---
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 01---
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 03---
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 021--
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 056--
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 022--
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม 0129--
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม 03---
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 07---
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม 03---
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 0713--
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม 01113--
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 043--
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม 053--
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม 05---
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 04---
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 05---
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 013---
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 020---
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 01114--
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 023--
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม 01717--
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 07---
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม 09---
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 1----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 1----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 612---
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 1----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 11---
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม 1013---
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 04---
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม 06---
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 024---
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม 027---
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 055--
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 0-1--
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 057--
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม 0-1--
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 054--
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 054--
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 06---
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 03---
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม 09---
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 1----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 31---
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม 41---
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 0-1--
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 011--
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 048--
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม 0610--
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม 03---
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 03---
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม 08---
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 063--
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 04---
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม 0123--
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 06---
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 07---
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 010---
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 04---
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม 015---
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 01---
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 08---
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม 09---
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 03---
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 03---
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม 06---
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม 06---
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 0----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 044--
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 023--
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 02---
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม 087--
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 08---
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 010---
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 08---
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 022--
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01134--
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 014--
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-1--
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01441--
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 021--
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 021--
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 011--
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01019--
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-2--
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-3--
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01527--
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 08---
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 011---
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 014---
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 010---
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 024---
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 034---
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-2--
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0316--
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0518--
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 09---
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 010---
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 08---
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 012---
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-1--
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 066--
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 021--
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 025--
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01013--
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 08---
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-1--
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 066--
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-1--
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 078--
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 08---
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 09---
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-1--
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 045--
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 056--
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-1--
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0-2--
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 024--
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 041--
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 021--
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 089--
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 011---
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 012---
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 010---
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 012---
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 06---
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 08---
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 010---
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 066--
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0106--
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 018---
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 227---
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 053--
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 063--
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 05---
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0712--
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 03---
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 07---
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02312--
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 02---
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 01---
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 0----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 04---
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 08---
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 012---
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 07---
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 026--
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 036--
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 034--
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 054--
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 07---
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 014---
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011---
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 010---
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 09---
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 010---
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 08---
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0617--
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01018--
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 09---
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-1--
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 028--
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0510--
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01010--
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01411--
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 25---
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 25---
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 010---
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 013---
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 044--
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 064--
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0610--
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-1--
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0911--
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 07---
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01111--
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-1--
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01212--
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-2--
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-2--
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 029--
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0614--
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 013---
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 017---
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 06---
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0210--
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0410--
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-1--
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 034--
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 045--
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 09---
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-2--
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0713--
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-1--
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01116--
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 010---
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 016---
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 05---
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 021--
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 022--
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0913--
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 013--
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01920--
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 015---
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 03---
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 020---
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11---
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 515---
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 621---
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-1--
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 044--
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 067--
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 06---
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 06---
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 07---
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 015---
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 02---
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 06---
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 04---
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 06---
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0107--
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0158--
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0-1--
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 01---
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0610--
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 013--
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 011--
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 0915--
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 07---
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 33---
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 34---
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 066--
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 077--
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0311--
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 022--
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0714--
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 07---
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 021--
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 032--
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 064--
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 012---
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 017---
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 044--
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 011--
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 086--
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 12---
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 51---
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 63---
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 011--
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 076--
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 097--
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0712--
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0915--
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 09---
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 015---
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 025---
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 06---
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 08---
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 019--
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0310--
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 05---
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 031--
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 073--
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 012--
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 013--
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0129--
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 012--
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01410--
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 011--
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02213--
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 05---
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 09---
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 05---
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 012---
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0114--
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 011--
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0136--
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 031--
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 079--
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-2--
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 031--
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01314--
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 05---
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0310--
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 021--
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0912--
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 09---
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 07---
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 08---
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 023--
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 083--
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-2--
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-2--
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-2--
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0710--
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0717--
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 09---
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 010---
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 011--
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 066--
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0-1--
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 089--
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 14---
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 17---
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 08---
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 012---
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 03---
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 017---
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 022---
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 13---
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 16---
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 04---
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 08---
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 0----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 01---
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 02---


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07