เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
32020091 บ้านเหล่า banloa_schoolท่าตูมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650216santikumchoo@gmail.com
32020223 โนนนารายณ์วิทยา Nonnaraiwittayaโนนนารายณ์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650735chn2551@windowslive.com
32020221 บ้านขุมดิน KHUMDINโนนนารายณ์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650737 -
32020222 บ้านหนองหลวง bannongluangโนนนารายณ์- -
32020220 บ้านหนองแวง BANNONGWAENGโนนนารายณ์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650756 bannongwang2479@gmail.com
32020218 บ้านผำ banphumโนนนารายณ์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650754 Banphumschool@hotmail.com
32020219 บ้านสำโรง bansumrongโนนนารายณ์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650755 sumrong2303@gmail.com
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง Esodnongphangschoolโนนนารายณ์
32020216 บ้านหนองเทพ nongthep schoolโนนนารายณ์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650752 nongthep57@hotmail.com
32020215 บ้านหนองหว้า Nongwaโนนนารายณ์
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) Bansat Mongkolvitthayaโนนนารายณ์ bansad.sc@gmail.com
32020213 บ้านระเวียง Ban Rawiang Rattanakitwittayaโนนนารายณ์www.banrawiang.ac.th
32020212 บ้านก้านเหลือง KANLAENGโนนนารายณ์
32020211 บ้านค้อ bankhoschoolโนนนารายณ์ pik_srisaart@hotmail.com
32020210 บ้านม่วงหวาน BANMOUNGWANโนนนารายณ์ banmaungwan@gmail.com
32020209 บ้านหนองไม้งาม BAN NONGMAI-NGAMโนนนารายณ์ nongmaischool@gmail.com
32020207 บ้านหนองบัวงาม Ban Nong Bua Ngamโนนนารายณ์www.facebook.com/smartBngsch59 smartBng59@gmail.com
32020208 บ้านผักไหม BAN PAKMAI SCHOOLโนนนารายณ์ail.com napasgoninn@gm
32020206 บ้านขี้เหล็ก kheelek(kururatbumrung) schoolโนนนารายณ์
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) bannon(niyomsartsueksa)โนนนารายณ์www.nonnys.info surapon3547@gmail.com
32020204 บ้านอาพืด Arphuetโนนนารายณ์
32020203 บ้านม่วงหนองตาด ban muangnongtard schoolโนนนารายณ์muangnongtard.siam2web.com wirote_sara@hotmail.com
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ SEAINGSIN-NONDUโนนนารายณ์202.143.189.167/ssnd/ nonduschool@gmail.com
32020201 บ้านคำผง Bankhumpongโนนนารายณ์
32020200 บ้านหัวงัว BANHUANGUAสนมdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650489 Tansilawittaya@hotmail.com
32020199 บ้านหนองครก nongkrogสนม nongkrog687@gmail.com
32020198 บ้านกาพระ bankapraสนมhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650492 kapra492@gmail.com
32020197 ผาแดงวิทยา phadaengwittayaสนม phadaeng01@gmail.com
32020195 บ้านอาเลา Ban Arlao Schoolสนม aucharapon@yahoo.com
32020196 บ้านโนนเซียง bannonziangสนมdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650499 nonziangschool2013@gmail.com
32020193 บ้านสะทืด sataedสนม PollSaytong19@gmail.com
32020194 บ้านหนองอียอ Ban Nong e yorสนม
32020192 บ้านนาดี BAN NADEEสนมwww.bannadee.surin2.com/ bannadeeschool9@gmail.com
32020191 บ้านหนองระฆัง NONGRAKANGสนม Nongrakung.NRK@gmail.com
32020189 บ้านโสกแดง Bansokdaengสนมshorturl.asia/VW2Dz
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ BANSAMRONGPRACHARATสนม krusumalee12@gmail.com
32020188 วัดบึงบ้านสนม watbuengbansanomสนม nwb.school@gmail.com
32020186 สนมศึกษาคาร sanomsuksakarn schoolสนม
32020187 บ้านนาศรีสุข Nasrisuk Schoolสนมhttps://www.facebook.com/nasrisukschool sutthiwan1982@gmail.com
32020183 บ้านเป้า banpaoสนม paoschool123@gmail.com
32020184 บ้านโพนดวน BAN PHONDUANสนม Phonduan2558@gmail.com
32020185 บ้านทัพไทย BANTUPTHAIสนม purimprajong0943898598@gmail.com
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
Bannonpuaiสนม
32020182 บ้านโพนโก BAN PHONGOสนม phongo2558@gmail.com
32020180 บ้านหนองบัวแดง Nongbuadang Schoolสนมbuadangsc.net buadangsc@gmail.com
32020177 บ้านนานวน nanuanสนมsites.google.com/view/nanuanschool bannanuan@gmail.com
32020178 บ้านหัวนา Banhuanaสนม banhuana178school@gmail.com
32020179 บ้านตาเพชร BANTAPET SCHOOLสนมbantapetschool.blogspot.com
32020176 บ้านสร้างแก้ว Bansangkaeo Schoolสนม porpan2543@gmail.com
32020175 บ้านหนองขุนศรี Bannongkhunsiสนม- -
32020173 บ้านแคนน้อย bankhaennoiสนมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650484 cannoi2484@gmail.com
32020174 บ้านโนนจาน Bannonchan schoolสนม janschool@outlook.co.th
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) BANNAYOM (NIYOMSUKSAWITTAYA )สนมwww.nayom.school.co.th nayom 2552 @ gmail.com
32020171 บ้านแคน Ban Khaen Schoolสนมdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650482 redfield939@homail.com
32020170 บ้านดู่ BANDU SCHOOLรัตนบุรี metee44@gmail.com
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) Bandindaeng Schoolรัตนบุรีwww.bandindaeng.com boonchan2010@yahoo.co.th
32020168 บ้านสร้างบก BANSANGBOKรัตนบุรีBansangbok@gmail.com Bansangbok@gmail.com
32020167 บ้านขาม Bankhamรัตนบุรี Bankham2442@gmail.com
32020166 บ้านหนองบัวบาน BANNONGBUABANรัตนบุรี buabanschool@hotmail.co.th
32020165 ปทุมมาศวิทยา Patummatwittayaรัตนบุรีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650357 pratummaswit@hotmail.com
32020164 บ้านหนองบัวทอง Bannongbuathongรัตนบุรีnongbuathongschool.com nongbuathongschool@gmail.com
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) Natun(saharatwittaya)รัตนบุรีdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650361 Natun.saharatvittaya361@gmail.com
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) BANPHUE (PRACHAPUTTANA) SCHOOLรัตนบุรี Radomngam@gmail.com
32020161 บ้านหนองกา Bannongkaรัตนบุรี bannongka343@gmail.com
32020159 อนุบาลรัตนบุรี ANUBANRATTANABURIรัตนบุรีdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650341 anurb@anurb.ac.th
32020158 รัตนวิทยาคม RATTANAWITTAYAKOMรัตนบุรีdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650340 rattanawittayakom@gmail.com
32020157 บ้านผือน้อย BANPUENOIรัตนบุรี BANPUENOI@gmail.com
32020155 บ้านนางเข็ม Nangkhemรัตนบุรีdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650374 nangkhem2487@gmail.com
32020156 บ้านขะยูง Bankhayungรัตนบุรี Rungtiwatotong@gmail.com
32020154 บ้านยาง Banyangรัตนบุรีdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650371 banyang.32020154@gmail.com
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) BanPhai SchoolรัตนบุรีSchool.rattanaburi.net/ Banpai.2503@gmail.com
32020152 บ้านนาอุดม bannaudomรัตนบุรีhttp://1.179.157.218/smss/bannaudom
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม sriliamรัตนบุรีhttp://202.143.189.167/srilieam/ sriliamschool@gmail.com
32020150 บ้านคอนสวรรค์ Bankonsawanรัตนบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650365 konsawanschool@gmail.com
32020149 บ้านช่องยางชุม BUNCHONGYUNGCHUMรัตนบุรี
32020148 บ้านนาวอง BANNAVONGรัตนบุรีsites.google.com/site/srn2bannawong2563/ nawongschool63@gmail.com
32020147 บ้านหนองผือ NONGPHUEรัตนบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1032650389 nongphue2562@gmail.com
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว BANKAEDON-NONGBUA SCHOOLรัตนบุรี bankaedonnongbua2020@gmail.com
32020144 ไตรคามวิทยา Traikhamwitthayaรัตนบุรี
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด BANNONGKRATHUNGTAKDAET SCHOOLรัตนบุรีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650387
32020143 บ้านเบิด BANBERD SCHOOLรัตนบุรีdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650385
32020141 บ้านหนองคู BanNongkhuรัตนบุรีwww.nonghku.ac.th.gs/ nongkhu@hotmail.com
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม Thairathwittaya fifteen bankosomรัตนบุรี thairat-15@hotmail.com
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) bannamkeawรัตนบุรี bannamkeaw345@gmail.com
32020139 บ้านอาจญา BAN ARJYA SCHOOLรัตนบุรี
32020137 บ้านธาตุ BANTHATรัตนบุรีwww.banthatschool.com
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา numsangรัตนบุรี
32020136 บ้านโนนจำปา bannonjumpaรัตนบุรี
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล Laomuangnontanรัตนบุรีbanlm.com potorn08@hotmail.com
32020134 บ้านน้ำคำ Bannamkhamรัตนบุรี
32020133 บ้านม่วงหมาก BANMUANGMARKรัตนบุรี MUANGMAKSchool@gmail.com
32020132 บ้านแต้-หนองบก BANTAE - NONGBOGรัตนบุรี
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา Ban Thapphowitthayaรัตนบุรีhttp://surinarea2.org/t bantuppho@gmail.com
32020129 บ้านจาน Banjan schoolรัตนบุรี beeziikslam@gmail.com
32020130 บ้านทับน้อย BANTABNOIรัตนบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650359&page=info tabnoischool32020130@gmail.com
32020127 บ้านโนนทราย Bannonsaiรัตนบุรี baannonsaischool@gmail.com
32020128 บ้านดอนแรด bandonrad schoolรัตนบุรีwww.bandonreat.com somsrrsom@yahoo.co.th
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว Nongtaw-Baoseawรัตนบุรี Nongtawschool@gmail.com
32020125 บ้านหนองหิน Bannonghinรัตนบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650382 buddixakhrdech@gmail.com
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ banbueng-yangprachasanรัตนบุรีbungyang.webthai.in/ buengyangpachasan@gmail.com
32020121 บ้านหนองบัวน้อย Bannongbuanoiรัตนบุรี nongbuanoy123@hotmail.co.th
32020123 บ้านหาญฮี banhanheeรัตนบุรีnull null
32020119 บ้านดงเค็ง Bandongkengรัตนบุรี
32020120 บ้านแก Bankaekaesuksavittayaรัตนบุรี kaesuksa@hotmail.co.th
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) Bandongpuey(Munsueksawittaya)รัตนบุรี annop044512882@gmail.com
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) lamphoenรัตนบุรี lampernschool@hotmail.com
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) Banbon(tawareewittaya)รัตนบุรีhttps://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php krudoybow83@gmail.com
32020115 บ้านนานวล Bannanualschoolท่าตูมwww.bannanualschool.com kakloy7164@gmail.com
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ NONGKUYAIท่าตูม najar.nim@gmail
32020113 บ้านบุผาง Ban Bupang Schoolท่าตูมBuphang332020113@gmail.com Buphang332020113@gmail.com
32020112 บ้านทุ่งโก BAN TUNGKOท่าตูม wjakkapan@gmail.com
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ BANNONGMAITEEท่าตูมhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006058059001 koranitdao@gmail.com
32020109 บ้านม่วงมูล banmungmoonท่าตูม mungmoon_sr@hotmail.com
32020110 บ้านไกลเสนียด BANKLAISANIATท่าตูม
32020107 บ้านโพนงอย Ponngoischoolท่าตูมhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650210
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 bannongbuamittraphabtee 85ท่าตูมhttp://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650207 krusorr85@gmail.com
32020106 บ้านหนองแวง nongwangschoolท่าตูม preecha011@gmail.com
32020104 บ้านเมืองแก Banmuangkae Schoolท่าตูมwww.muangkae.thai.ac kuakun2521@gmail.com
32020105 บ้านหนองคูน้อย Nongkunoiท่าตูม Nongkunoi102@gmail.com
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) Nongyangท่าตูม Nongyang9@gmail.com
32020102 บ้านหนองตาด BANNONGTADท่าตูมdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650238
32020101 บ้านท่าศิลา BANTHASILAท่าตูมthasilaschool thasila_school@hotmail.com
32020100 บ้านกุดมะโน Gudmano Schoolท่าตูม kaewnonghee@gmail.com
32020099 บ้านสำโรง Ban Sumrong Schoolท่าตูมhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650224&page=oit sumrong_2476@hotmail.com
32020098 บ้านสะเอิง Ban Sa-erngท่าตูมsaerng.blogspot.com saerng2472@gmail.com
32020097 บ้านโพนขวาว banponkhowschoolท่าตูม
32020095 บ้านโพนครก PHONKROKท่าตูมwww.facebook.com/search/top?q=phonkrok%20tschool puttraporn@gmail.com
32020096 บ้านขี้เหล็ก BanKhilekท่าตูมbit.ly/BanKhilekSchool tai_tttt@hotmail.com
32020094 บ้านสาโรช bansarotท่าตูม bansarote9@gmail.com
32020093 บ้านหัวพี Huapee Schoolท่าตูม
32020092 บ้านชายทุ่ง BANCHAITUNGท่าตูมhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650217&page=info chaitung@gmail.com
32020090 บ้านยางกระจับ banyangkrachabท่าตูมyangkrachab.net yangkrachab@hotmail.com
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) BANPROMTEPท่าตูม
32020088 ไตรคามสามัคคี Traikamsamakkeeท่าตูมhttp:/www.traikam.tht.in Traikam@gmail.com
32020087 บ้านโสมน Ban Samonท่าตูม samonsr2@gmail.com
32020086 บ้านพิงพวย phingpeuyท่าตูม PingPeuy2526@gmail.com
32020085 บ้านหนองแสง BANNONGSANGท่าตูม nongsangschool@hotmail.com
32020084 บ้านจันทร์งาม JUNNGAM BANท่าตูมdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650232
32020083 บ้านธรรมษา Thammasaท่าตูมdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650231&page=info unda2556@gmail.com
32020082 บ้านบัวโคก banbuakhokท่าตูม- buakhokschool@gmail.com
32020081 บ้านโนนสูง BANNOONSOONGท่าตูมhttp://202.143.174.14/emis/editschooldata.php?School_ID=1032650244 surakit.tod@gmail.com
32020080 บ้านบะ BANBAท่าตูมwww.banbaschool.ac.th banbaschools@gmail.com
32020078 บ้านเฉนียง BANCHANIANGท่าตูม
32020079 บ้านปรีง Banpreengท่าตูมwww.thaischool.in/th.32103219
32020076 บ้านโนนระเวียง Ban Nonrawiangท่าตูม
32020077 บ้านน้ำอ้อม BANNOMAOMท่าตูม
32020074 บ้านปอหมัน Ban Pormanท่าตูม Jupiter2142@ gmail.com
32020075 บ้านตานบ bantanopท่าตูม
32020073 บ้านตาฮะ TAHAท่าตูม
32020071 บ้านหมากมี่ Makmeeท่าตูมmakmeeschool.ac.th
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) WatbanNamkamท่าตูมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650211
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย BANBALLANG SCHOOLท่าตูม yamalee8@hotmail.co.th
32020068 บ้านโพนทา phonthaท่าตูมphonthaschool.net phontha 2555@gmail.com
32020066 บ้านปราสาท BANPRASARTท่าตูม
32020067 บ้านลุงปุง BANLUNGPUNGท่าตูมwww.banlungpungschool.com nongeurope@gmail.com
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) Bantum(anukunratpattana)Schoolท่าตูมhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650201 bantumsch@gmail.com
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) Thatumsanitratwittayakomท่าตูมwww.tsnschool.ac.th tsnsanitrat@gmail.com
32020062 บ้านบัว banbuaท่าตูมbanbua-school.com
32020063 บ้านตากลาง BAN TAKLANGท่าตูม thaklangschool@hotmail.com
32020060 บ้านโนนโพ NONPOท่าตูม prasopsak14@gmail.com
32020061 บ้านตาทิตย์ Tatidท่าตูม
32020059 บ้านหนองบึง bannongbungท่าตูม
32020058 บ้านภูดิน Ban pudinท่าตูม aonzatd@gmail.com
32020057 บ้านหนองอีดำ BANNONGIDUM SCHOOLท่าตูม nongidumschool@gmail.com
32020056 บ้านศาลา BANSALAท่าตูม school_sala@hotmail.com
32020054 บ้านอาคุณ BANAKHUNท่าตูม
32020055 บ้านโคกกุง Baankokkhungท่าตูม puttirak18@hotmail.com
32020053 บ้านบอน Banbonท่าตูม Samai_chummag@hotmail.com
32020052 บ้านตระมูง TRAMOONGท่าตูม tramoong@hotmail.com
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) BAN KRAPO (KRAPORATWITTAYAKAN)ท่าตูม
32020050 บ้านยางขามเฒ่า BANYANGKHAMTAOชุมพลบุรีdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650167&page=info
32020049 บ้านขุนไชยทอง Bankhunchaitongชุมพลบุรีth-th.facebook.com kannikar2804@gmail.com
32020047 บ้านตลุงโนนกอก Ban Talungnonkokชุมพลบุรีdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650165&page=info itsara66@gmail.com
32020048 บ้านหนองเรือ NONGRUAชุมพลบุรี
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน Ban-Oatalingchun Schoolชุมพลบุรีhttp://school.obec.go.th/ban-oa ban-oa@hotmail.com
32020045 บ้านตั้งใจ Banthangjai Schoolชุมพลบุรีthangjai.com Yam-fc2ne1@hotmail.com
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา srakuddongsamranvitaya schoolชุมพลบุรี ooy-o@hotmail.co.th
32020042 บ้านสายสนอง Saisanongชุมพลบุรี Saisanong2019@gmail.com
32020043 บ้านม่วงน้อย BANMUANGNOIชุมพลบุรี Muangnoi2514@gmail.com
32020040 บ้านเบงท่าลาด BANBENGTALADชุมพลบุรี bengtaladschool@gmail.com
32020041 บ้านศรีณรงค์ Bansrinarongชุมพลบุรี sinarongschool@gmail.com
32020039 สนวนโคกเม็ก Sanaunkhokmekชุมพลบุรี aoy_en16@hotmail.com
32020038 บ้านสำโรง BANSAMRONG SCHOOLชุมพลบุรี BansamrongSchool.2562@gmail.com
32020021 บ้านโพนม่วง phonmuangชุมพลบุรี phonmoung650168@gmail.com
32020022 บ้านขามโพนทัน bankhamphontanชุมพลบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650170 ko2513@gmail.com
32020025 ชุมชนบ้านซาด chumchonbansatชุมพลบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650180 chumchonbansadSchool@gmail.com
32020026 บ้านโนนสัง Bannonsangชุมพลบุรี
32020027 บ้านกะทะ BANKATAชุมพลบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650182&fbclid=IwAR1554U6dMz0Ri6tPQa4_fU6hHaIz5qbhhPBh2z7rZCF5VyYCDAmSQBcnSQ kataschool1@gmail.com
32020028 บ้านยางบ่ออี Ban Yang Bo Iชุมพลบุรี
32020029 บ้านบุตาโสม butasomชุมพลบุรี
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม banmuangphaikratomชุมพลบุรีdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650185 abc_csdel@hotmail.com
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย Banphohuayชุมพลบุรีdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650186 1032650186@pracharath.ac.th
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน Baankheleknonjanชุมพลบุรี kheleknonjan@gmail.com
32020033 บ้านงิ้ว Banngiwชุมพลบุรี
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) banyawuek schoolชุมพลบุรีschool.obec.go.th/yawuk 1032650173@pracharath.ac.th
32020035 สามัคคีศึกษา samakkhisueksaชุมพลบุรีwww.samukkeesuksa.ac.th ilovemyfamilysoso@gmail.com
32020036 บ้านแสนสุข Bansansookชุมพลบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650175
32020037 บ้านยางชุม Ban Yang Chum.ชุมพลบุรี banyangchumschool.surin2@gmail.com
32020019 บ้านทิพย์นวด BanTipnuad Schoolชุมพลบุรีtipnuad.ac.th tipnuad.2564@gmail.com
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) BANPHRAIKHLA SCHOOLชุมพลบุรี
32020017 บ้านกระสัง BANKRASANGชุมพลบุรี
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ banyangbopiromชุมพลบุรีwww.ybp.ac.th ybp_school@gmail.com
32020016 บ้านขวาวโค้ง Bankhawkhongชุมพลบุรีhttps://sites.google.com/pracharath.ac.th/1032650160/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 1032650160@phacharath.ac.th
32020015 บ้านกระเบื้อง BAANKRABUANGชุมพลบุรีwww.krb.ac.th krabuangm3@gmail.com
32020013 โพนทองพิทยาคม Pontongpittayakomชุมพลบุรี
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ Bandunanongphaiชุมพลบุรีwww.nanongphai.net duna2479@gmail.com
32020012 บ้านสวนหม่อน Bansuanmonชุมพลบุรีdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650156 suanmonschool665@gmail.com
32020011 บ้านแคนดำ bancandumชุมพลบุรีdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650155 21tanarattana@gmail.com
32020010 บ้านระหาร Banrahanชุมพลบุรีsites.google.com/site/banrahan044. banrahanschool@gmail.com
32020008 บ้านตึกชุม bantuckchumชุมพลบุรีwww.srn2.go.th/bantuckchum tuksum2402@obec.go.th
32020009 บ้านโคกสูง Bankhoksoung Schoolชุมพลบุรี
32020007 บ้านชุมพลบุรี banchumponburiชุมพลบุรี obecbanchompon@gmail.com
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี Anubanchumphonburiชุมพลบุรีdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650150 anubanchumphonburi@gmail.com
32020005 บ้านขุนหาญ BanKhoonhanชุมพลบุรี1032650199@pracharath.ac.th sumruay2560@gmail.com
32020004 บ้านทิพย์เนตร Bantipnedชุมพลบุรี tipnedschool@hotmail.com
32020002 บ้านหนองพิมาน BANNONGPIMAN SCHOOLชุมพลบุรีhttp://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1032650178 Nongpiman.999@gmail.com
32020003 บ้านหัวนาคำ Ban Huanakham Schoolชุมพลบุรี
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ BANKRABUANGYAIชุมพลบุรี ipopyes34@gmail.com