แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
32020001บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีกระเบื้อง--131618161111121101151------8181-561-56-----6--
32020002บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีกระเบื้อง--5181111216112161111------618--441-45-1---1-4-1-20%
32020003บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีกระเบื้อง--201201221181211171211171------15681-9101-910-----10--
32020004บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีกระเบื้อง--313111--61314111------2171-231-23-----3--
32020005บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีกระเบื้อง4161815191419161131------6491-451-45-----5--
32020006อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรี--291281411451522542491411------339101-16171-2021---4-4-17-4-19%
32020007บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรี--20117116119121130181181------14981-781-910---2-2-8-2-20%
32020008บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีชุมพลบุรี--221291241131251231291281201221131248111-17181-1617--+1+1-1816%
32020009บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีชุมพลบุรี51101911011011019110191------8291-561-56-----6--
32020010บ้านระหาร ชุมพลบุรีชุมพลบุรี--161221161191121211151241------14581-10111-910--+1+1-11110%
32020011บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีชุมพลบุรี--151111101111718161141------8281-561-56-----6--
32020012บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีชุมพลบุรี--91919151111518181------6481-561-45--+1+1-6120%
32020013โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีชุมพลบุรี--10110113115117115116112114113181143111-12131-1415---2-2-13-2-13%
32020014บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีนาหนองไผ่--181171151151241191281191281171321232111-15161-1516-----16--
32020015บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีนาหนองไผ่--191111241141121211131181------13281-891-910---1-1-9-1-10%
32020016บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีนาหนองไผ่--10113120112116181101231------11281-781-67--+1+1-8115%
32020017บ้านกระสัง ชุมพลบุรีนาหนองไผ่--41711017115191111131------7681-671-45--+2+2-7240%
32020018บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีนาหนองไผ่--11114191141151211131221141201201173111-14151-1415-----15--
32020019บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีนาหนองไผ่--16113113121125116124119191141111181111-13141-1516---2-2-14-2-12%
32020020บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีไพรขลา--231171301201231151211271181171291240111-16171-1617-----17--
32020021บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีไพรขลา--191241271171301361341171231281231278111-15161-1617---1-1-16-1-5%
32020022บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีไพรขลา--13111117118110115114161------10481-561-67---1-1-6-1-14%
32020025ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเมืองบัว--402422351532441552291481------346121-16171-1819---2-2-17-2-10%
32020026บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเมืองบัว--7141613121615131------3681-231-23-----3--
32020027บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเมืองบัว--91151171121161101131121------10481-671-67-----7--
32020028บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเมืองบัว--31415161131616181718114180111-561-45--+1+1-6120%
32020029บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเมืองบัว--8112114110151515131------6281-341-45---1-1-4-1-20%
32020030บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเมืองบัว--6110171511211318141------6581-561-45--+1+1-6120%
32020031บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเมืองบัว--171171111171211211201181101131131178111-13141-1516---2-2-14-2-12%
32020032บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรียะวึก--171191191141181151201161------13881-781-910---2-2-8-2-20%
32020033บ้านงิ้ว ชุมพลบุรียะวึก--4121413131514111------2681-231-23-----3--
32020034บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรียะวึก--391412301361361471371261241361301382121-1819111921--1-1-2-19-2-9%
32020035สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรียะวึก--5113113161611218141------6781-451-45-----5--
32020036บ้านแสนสุข ชุมพลบุรียะวึก--815112110113110113181------798--661-45-1-+2+1-6120%
32020037บ้านยางชุม ชุมพลบุรีศรีณรงค์--131101221191291211121191------14581-891-910---1-1-9-1-10%
32020038บ้านสำโรง ชุมพลบุรีศรีณรงค์--121131131131111171191141151121101149111-13141-1415---1-1-14-1-6%
32020039สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีศรีณรงค์81814161815161101101------6591-341-45---1-1-4-1-20%
32020040บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีศรีณรงค์--141161221281191231211171------16081-9101-910-----10--
32020041บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีศรีณรงค์--71101161151121121191141121171141148111-14151-1415-----15--
32020042บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีสระขุด--211171--31312141------227--331-23-1-+1--3--
32020043บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีสระขุด--1131--5161712151------2971-341-23--+1+1-4134%
32020044สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีสระขุด--101161111111251181151121181191131168111-14151-1415-----15--
32020045บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีสระขุด--141611117118113171161------9281-671-56--+1+1-7117%
32020046บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีสระขุด--131171161181251171181271211171221211111-11121-1516---4-4-12-4-25%
32020047บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีหนองเรือ71111101161131161101111111------1059--661-67-1---1-6-1-14%
32020048บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีหนองเรือ--911411511111119111110191161101125111-14151-1415-----15--
32020049บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีหนองเรือ--6181416151716191------5181-451-34--+1+1-5125%
32020050บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีหนองเรือ--181918114113113191181------10281-671-67-----7--
32020051บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมกระโพ--201231221201241191221281261241261254111-14151-2021---6-6-15-6-28%
32020052บ้านตระมูง ท่าตูมกระโพ--121251241251331301291341261251231286111-17181-2021---3-3-18-3-14%
32020053บ้านบอน ท่าตูมกระโพ--121918112191717191------7381-341-45---1-1-4-1-20%
32020054บ้านอาคุณ ท่าตูมกระโพ--1311619181101131151151------998--881-56-1-+3+2-8234%
32020055บ้านโคกกุง ท่าตูมกระโพ--4171212151316151------3481-231-23-----3--
32020056บ้านศาลา ท่าตูมกระโพ--91917113181716181------6781-451-45-----5--
32020057บ้านหนองอีดำ ท่าตูมกระโพ--131141171181191131181171------12981-781-910---2-2-8-2-20%
32020058บ้านภูดิน ท่าตูมกระโพ--71717191717110131------578--661-34-1-+3+2-6250%
32020059บ้านหนองบึง ท่าตูมกระโพ--2111313131415171------2881-341-23--+1+1-4134%
32020060บ้านโนนโพ ท่าตูมกระโพ--1011519116113115122191201121161157111-10111-1415---4-4-11-4-26%
32020061บ้านตาทิตย์ ท่าตูมกระโพ--111411414161111101151------7581-561-45--+1+1-6120%
32020062บ้านบัว ท่าตูมกระโพ--6171715171131141101------698--331-45-1--1-2-3-2-40%
32020063บ้านตากลาง ท่าตูมกระโพ--101181161121171171161181------12481-891-89-----9--
32020064ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมท่าตูม111482482331451712572572632------433151-1718112325--1-6-7-18-7-28%
32020065บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมท่าตูม--161171141241171131151181------13481-9101-910-----10--
32020066บ้านปราสาท ท่าตูมท่าตูม--1516181619111110141------6981-561-45--+1+1-6120%
32020067บ้านลุงปุง ท่าตูมท่าตูม--251291331351331341331481371361441387111-1718112830--1-11-12-18-12-40%
32020068บ้านโพนทา ท่าตูมท่าตูม--81611115171614191------5681-451-34--+1+1-5125%
32020069บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมท่าตูม--414141711219141101------548--551-34-1-+2+1-5125%
32020070วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมท่าตูม--121291131301301191301221------18581-9101-1011---1-1-10-1-9%
32020071บ้านหมากมี่ ท่าตูมท่าตูม--141111171161111201141231111181241179111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32020073บ้านตาฮะ ท่าตูมทุ่งกุลา--201131121111131121141141------10981-781-67--+1+1-8115%
32020074บ้านปอหมัน ท่าตูมทุ่งกุลา--61111818110114112181161101161119111-15161-67--+9+9-169129%
32020075บ้านตานบ ท่าตูมทุ่งกุลา--7114171181101131101151------9481-781-56--+2+2-8234%
32020076บ้านโนนระเวียง ท่าตูมทุ่งกุลา--9181516181516191------5681-561-34--+2+2-6250%
32020077บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมทุ่งกุลา--61216112151516121------4481-451-34--+1+1-5125%
32020078บ้านเฉนียง ท่าตูมบะ--91816191101615131------5681-451-34--+1+1-5125%
32020079บ้านปรีง ท่าตูมบะ--171221151131171191261211141241171205111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32020080บ้านบะ ท่าตูมบะ--301402241311271301291301------24191-12131-1112--+1+1-1319%
32020081บ้านโนนสูง ท่าตูมบะ--13117116113113116125113114116120117611--10101-1516-1--5-6-10-6-37%
32020082บ้านบัวโคก ท่าตูมบัวโคก--22121125122116127130125136132127128311--16161-1819-1--2-3-16-3-15%
32020083บ้านธรรมษา ท่าตูมบัวโคก--81111121121619113191------8081-561-45--+1+1-6120%
32020084บ้านจันทร์งาม ท่าตูมบัวโคก--2141113151614151------3081-341-23--+1+1-4134%
32020085บ้านหนองแสง ท่าตูมบัวโคก--513141216141--41------2871-341-23--+1+1-4134%
32020086บ้านพิงพวย ท่าตูมบัวโคก--8151111111916191111------7081-451-45-----5--
32020087บ้านโสมน ท่าตูมบัวโคก--9111113113191111101121181151121133111-13141-1415---1-1-14-1-6%
32020088ไตรคามสามัคคี ท่าตูมบัวโคก--161511219116113191171------9781-891-56--+3+3-9350%
32020089บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมพรมเทพ--9115171121121211141161519161126111-11121-1415---3-3-12-3-20%
32020090บ้านยางกระจับ ท่าตูมพรมเทพ--201261131201151231251231------16581-11121-910--+2+2-12220%
32020091บ้านเหล่า ท่าตูมพรมเทพ--218131131817110181------5981-671-34--+3+3-7375%
32020092บ้านชายทุ่ง ท่าตูมพรมเทพ--61--3151--915131------316--331-23-1-+1--3--
32020093บ้านหัวพี ท่าตูมพรมเทพ--717118191911314181------7581-451-45-----5--
32020094บ้านสาโรช ท่าตูมพรมเทพ--1215112161711418171------7181-561-45--+1+1-6120%
32020095บ้านโพนครก ท่าตูมโพนครก--251171221221161221331241211161201238111-13141-1617---3-3-14-3-17%
32020096บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมโพนครก513141316171716191------5091-561-34--+2+2-6250%
32020097บ้านโพนขวาว ท่าตูมโพนครก--319191711416121111------6181-561-45--+1+1-6120%
32020098บ้านสะเอิง ท่าตูมโพนครก--221101231111141171141171191141161177111-13141-1516---2-2-14-2-12%
32020099บ้านสำโรง ท่าตูมโพนครก--12114116113128117151131------11881-891-67--+2+2-9229%
32020100บ้านกุดมะโน ท่าตูมโพนครก----41315121415131------267--221-23-1---1-2-1-33%
32020101บ้านท่าศิลา ท่าตูมเมืองแก--191141121231181151251151381371391255111-16171-1516--+1+1-1717%
32020102บ้านหนองตาด ท่าตูมเมืองแก--18110111117118114110191------10781-671-67-----7--
32020103บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเมืองแก--171141121171151331221231------15381-781-910---2-2-8-2-20%
32020104บ้านเมืองแก ท่าตูมเมืองแก--151111101181211151141171------12181-891-89-----9--
32020105บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเมืองแก--9112171819117191141------858--551-56-1---1-5-1-16%
32020106บ้านหนองแวง ท่าตูมเมืองแก--911518114116181101141------948--881-56-1-+3+2-8234%
32020107บ้านโพนงอย ท่าตูมหนองบัว--2121--3141316121------2271-341-23--+1+1-4134%
32020108บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมหนองบัว--221191271251211301351391------21881-10111-1213---2-2-11-2-15%
32020109บ้านม่วงมูล ท่าตูมหนองบัว--314161518114112191------618--331-45-1--1-2-3-2-40%
32020110บ้านไกลเสนียด ท่าตูมหนองบัว--101611111217112116112115113191123111-13141-1415---1-1-14-1-6%
32020111บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมหนองเมธี--717110191121919181719111198111-891-56--+3+3-9350%
32020112บ้านทุ่งโก ท่าตูมหนองเมธี--8111110113112116111191------9081-561-56-----6--
32020113บ้านบุผาง ท่าตูมหนองเมธี--31515151411318191------5281-451-34--+1+1-5125%
32020114บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมหนองเมธี--6161911311111218181------7381-561-45--+1+1-6120%
32020115บ้านนานวล ท่าตูมหนองเมธี--191181141171101101151181------12181-10111-89--+2+2-11223%
32020116บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีกุดขาคีม--91121615110111111151------6981-451-45-----5--
32020117บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีกุดขาคีม--161171301331161281321311331171231276111-15161-2021---5-5-16-5-23%
32020118บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีกุดขาคีม--10116118111115115119117114112161153111-12131-1415---2-2-13-2-13%
32020119บ้านดงเค็ง รัตนบุรีกุดขาคีม--1317114171711114191------7281-781-45--+3+3-8360%
32020120บ้านแก รัตนบุรีแก61231241351431421481221502------293101-16171-1617-----17--
32020121บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีแก--91151181141121211211201------13081-9101-910-----10--
32020123บ้านหาญฮี รัตนบุรีดอนแรด--191121161141151251161201------13781-10111-910--+1+1-11110%
32020124บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีดอนแรด--161211151181221221101191111181181190111-16171-1516--+1+1-1717%
32020125บ้านหนองหิน รัตนบุรีดอนแรด--111141151181131131151141------11381-671-67-----7--
32020126บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีดอนแรด--817191121417181111------6681-451-45-----5--
32020127บ้านโนนทราย รัตนบุรีดอนแรด--61917181111917161------6381-671-45--+2+2-7240%
32020128บ้านดอนแรด รัตนบุรีดอนแรด--131141271201201241181121------14881-9101-910-----10--
32020129บ้านจาน รัตนบุรีทับใหญ่--141151131221241141231211------14681-9101-910-----10--
32020130บ้านทับน้อย รัตนบุรีทับใหญ่--21215181--916151------377--441-23-1-+2+1-4134%
32020131บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีทับใหญ่--141141201221191231191171------14881-891-910---1-1-9-1-10%
32020132บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีธาตุ--9171121516171121131------7181-561-45--+1+1-6120%
32020133บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีธาตุ--6121413171614171------3981-451-23--+2+2-5267%
32020134บ้านน้ำคำ รัตนบุรีธาตุ--201181201171121281241181------15781-10111-910--+1+1-11110%
32020135บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีธาตุ--515171111101715141------5481-561-34--+2+2-6250%
32020136บ้านโนนจำปา รัตนบุรีธาตุ--616141101911619191------6981-561-45--+1+1-6120%
32020137บ้านธาตุ รัตนบุรีธาตุ--17115118115112119181201------12481-10111-89--+2+2-11223%
32020138บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีธาตุ--51518110161617161------5381-451-34--+1+1-5125%
32020139บ้านอาจญา รัตนบุรีน้ำเขียว--718191101101141121141111111161122111-13141-1415---1-1-14-1-6%
32020140บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีน้ำเขียว--161181231131181191121191111201191188111-15161-1516-----16--
32020141บ้านหนองคู รัตนบุรีน้ำเขียว--161151161111121181141221------12481-781-89---1-1-8-1-11%
32020142ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีน้ำเขียว--81512161716181101------5281-561-34--+2+2-6250%
32020143บ้านเบิด รัตนบุรีเบิด--161271271171241211261271------18581-9101-1112---2-2-10-2-16%
32020144ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเบิด--161111191171181181191261101231151192111-16171-1516--+1+1-1717%
32020145บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเบิด--10161131718113191111------7781-561-45--+1+1-6120%
32020146บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเบิด--7110114161518161101------6681-561-45--+1+1-6120%
32020147บ้านหนองผือ รัตนบุรีเบิด--61121611118112151111------7181-561-45--+1+1-6120%
32020148บ้านนาวอง รัตนบุรีไผ่--51715113117112110171------7681-561-45--+1+1-6120%
32020149บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีไผ่--171191191151231181151201------14681-9101-910-----10--
32020150บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีไผ่--201251221131281231261161161211161226111-16171-1516--+1+1-1717%
32020151บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีไผ่--13181918110191101101------7781-561-45--+1+1-6120%
32020152บ้านนาอุดม รัตนบุรีไผ่--71712161817151101------5281-451-34--+1+1-5125%
32020153บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีไผ่--71141191171221161141151------12481-781-89---1-1-8-1-11%
32020154บ้านยาง รัตนบุรียางสว่าง--211191171181301241241181------17181-891-910---1-1-9-1-10%
32020155บ้านนางเข็ม รัตนบุรียางสว่าง--61111718191101111101------7281-561-45--+1+1-6120%
32020156บ้านขะยูง รัตนบุรียางสว่าง--15115117111119111191111------1088--771-67-1-+1--7--
32020157บ้านผือน้อย รัตนบุรีรัตนบุรี--91915119116119151171------9981-671-56--+1+1-7117%
32020158รัตนวิทยาคม รัตนบุรีรัตนบุรี--9112111112171101101121271401311181111-15161-1415--+1+1-1617%
32020159อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีรัตนบุรี--62259279279293310231033822------659191-2324113032--1-7-8-24-8-25%
32020160บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีรัตนบุรี--391351191271341431391371------27381-11121-1718---6-6-12-6-33%
32020161บ้านหนองกา รัตนบุรีรัตนบุรี--291321261271321311331281------23881-11121-1213---1-1-12-1-7%
32020163บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีหนองบัวทอง--71413141--316131------307--551-23-1-+3+2-5267%
32020164บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีหนองบัวทอง--151131161151181101191181------12481-10111-89--+2+2-11223%
32020165ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีหนองบัวทอง--331231221271321321522331311371371359121-18191-2526---7-7-19-7-26%
32020166บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีหนองบัวบาน--231251241261351331341401942613782473151-2223112527--1-3-4-23-4-14%
32020167บ้านขาม รัตนบุรีหนองบัวบาน--111191251181291261131141------15581-9101-910-----10--
32020168บ้านสร้างบก รัตนบุรีหนองบัวบาน--1019112115114119111181------9881-561-56-----6--
32020169บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีหนองบัวบาน--131161241221161261201191------15681-10111-910--+1+1-11110%
32020170บ้านดู่ รัตนบุรีหนองบัวบาน--141121141151191161181131------12181-891-89-----9--
32020171บ้านแคน สนมแคน--101151111161241211171191111111171172111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32020172บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมแคน--10191191141161221151161------12181-9101-89--+1+1-10112%
32020173บ้านแคนน้อย สนมแคน--811418116113111111191------9081-671-56--+1+1-7117%
32020174บ้านโนนจาน สนมแคน--5111112112115113110161------848--551-56-1---1-5-1-16%
32020175บ้านหนองขุนศรี สนมแคน--211191231301221171181251------17581-11121-1011--+1+1-12110%
32020176บ้านสร้างแก้ว สนมแคน------8151121161151161------7261-561-45--+1+1-6120%
32020177บ้านนานวน สนมนานวน--161211221191221191311301291291141252111-15161-1617---1-1-16-1-5%
32020178บ้านหัวนา สนมนานวน--15112181171221141231101------12181-9101-89--+1+1-10112%
32020179บ้านตาเพชร สนมนานวน--712141--51613181------357--331-23-1-+1--3--
32020180บ้านหนองบัวแดง สนมโพนโก--161111141151191131161161------12081-561-67---1-1-6-1-14%
32020181บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมโพนโก--1411513171101111151101291211211156111-16171-1819---2-2-17-2-10%
32020182บ้านโพนโก สนมโพนโก--10119112111113151151141------9981-671-56--+1+1-7117%
32020183บ้านเป้า สนมโพนโก--811015181518181121111101519011--881-56-1-+3+2-8234%
32020184บ้านโพนดวน สนมโพนโก--151151131211181241241261------15681-891-910---1-1-9-1-10%
32020185บ้านทัพไทย สนมสนม511151316151514141------389--441-23-1-+2+1-4134%
32020186สนมศึกษาคาร สนมสนม--512472552512261431481391------360121-1112111820--1-7-8-12-8-40%
32020187บ้านนาศรีสุข สนมสนม--71511117114114110151101151111109111-891-67--+2+2-9229%
32020188วัดบึงบ้านสนม สนมสนม--8191519113171101141------758--551-45-1-+1--5--
32020189บ้านโสกแดง สนมสนม--313131--317111151------3571-121-23---1-1-2-1-33%
32020190บ้านสำโรงประชารัฐ สนมสนม171141111221221211131211231------16492-10121-1011+1--+1-12110%
32020191บ้านหนองระฆัง สนมหนองระฆัง--16118112117111181191171------11881-671-67-----7--
32020192บ้านนาดี สนมหนองระฆัง--181341191261251281231321441461241319111-14151-1617---2-2-15-2-11%
32020193บ้านสะทืด สนมหนองระฆัง--616111711015161121------5381-451-34--+1+1-5125%
32020194บ้านหนองอียอ สนมหนองอียอ--301311341391341481271371------28081-13141-1617---3-3-14-3-17%
32020195บ้านอาเลา สนมหนองอียอ--11111181111111161121121101131131128111-13141-1415---1-1-14-1-6%
32020196บ้านโนนเซียง สนมหนองอียอ--914191101111518191------658--551-45-1-+1--5--
32020197ผาแดงวิทยา สนมหัวงัว--91111101181141131121141151141191149111-12131-1415---2-2-13-2-13%
32020198บ้านกาพระ สนมหัวงัว--716112191151131121151------8981-671-56--+1+1-7117%
32020199บ้านหนองครก สนมหัวงัว--101111516113151101101------7081-781-45--+3+3-8360%
32020200บ้านหัวงัว สนมหัวงัว--231201161181241281351191161241191242111-15161-1617---1-1-16-1-5%
32020201บ้านคำผง โนนนารายณ์คำผง--18121122151221191321311------17081-9101-910-----10--
32020202บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์คำผง--619112110112114181121------838--771-56-1-+2+1-7117%
32020203บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์คำผง--618112171516161111------618--441-45-1---1-4-1-20%
32020204บ้านอาพืด โนนนารายณ์คำผง--8110115115116115191141------10281-781-67--+1+1-8115%
32020205บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์โนน--211201201161271231211151171211191220111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32020206บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์โนน--12117191161131201181171------12281-781-89---1-1-8-1-11%
32020207บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์โนน--71919111113117112181------8681-671-56--+1+1-7117%
32020208บ้านผักไหม โนนนารายณ์โนน--22171181221251181241131141181261207111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32020209บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์โนน--1151313181715141------368--331-23-1-+1--3--
32020210บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์ระเวียง--41615191719191101------598--441-34-1-+1--4--
32020211บ้านค้อ โนนนารายณ์ระเวียง--1317112111122115114191------10381-671-67-----7--
32020212บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์ระเวียง--111161111141161151101171------11081-891-67--+2+2-9229%
32020213บ้านระเวียง โนนนารายณ์ระเวียง--151181161321211171331221------17481-11121-910--+2+2-12220%
32020214บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์ระเวียง--161131211171231151151201151231191197111-14151-1516---1-1-15-1-6%
32020215บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์ระเวียง--91511318116116115191------9181-781-56--+2+2-8234%
32020216บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์หนองเทพ--221211191251291191221141------17181-9101-910-----10--
32020217บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์หนองเทพ--514151119191131101------5681-451-34--+1+1-5125%
32020218บ้านผำ โนนนารายณ์หนองเทพ--151121211191131211131151------12981-891-910---1-1-9-1-10%
32020219บ้านสำโรง โนนนารายณ์หนองเทพ--201161191161291221241181------16481-891-910---1-1-9-1-10%
32020220บ้านหนองแวง โนนนารายณ์หนองเทพ--10171181131161171121151161161211161111-12131-1415---2-2-13-2-13%
32020221บ้านขุมดิน โนนนารายณ์หนองหลวง--231181191191161211161221------15481-891-910---1-1-9-1-10%
32020222บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์หนองหลวง--131151131161191141151181------12381-9101-89--+1+1-10112%
32020223โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์หนองหลวง--19117119117122115118114111115171174111-15161-1516-----16--
219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07