จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1049-59
32020091 บ้านเหล่า ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1049-59
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด3610533174
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ3610533174
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020223 โนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด41113-154
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ41113-154
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020221 บ้านขุมดิน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2895-123
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2895-123
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020222 บ้านหนองหลวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด179153161
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ179153161
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020220 บ้านหนองแวง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด27102-129
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ27102-129
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020218 บ้านผำ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด36128-164
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ36128-164
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020219 บ้านสำโรง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด947-56
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ947-56
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020217 บ้านอีโสดหนองผาง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด43128-171
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ43128-171
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020216 บ้านหนองเทพ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1477-91
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1477-91
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020215 บ้านหนองหว้า โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2911157197
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2911157197
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020214 บ้านซาต(มงคลวิทยา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด33141-174
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ33140-173
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-1-1
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020213 บ้านระเวียง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2783-110
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2783-110
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020212 บ้านก้านเหลือง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2083-103
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2083-103
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020211 บ้านค้อ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1049-59
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1049-59
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020210 บ้านม่วงหวาน โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด630-36
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ630-36
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020209 บ้านหนองไม้งาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1670-86
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1670-86
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020207 บ้านหนองบัวงาม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2912058207
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2912057206
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์--11
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020208 บ้านผักไหม โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด2993-122
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ2993-122
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020206 บ้านขี้เหล็ก โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด4112257220
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ4112257220
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020205 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1884-102
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1884-102
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020204 บ้านอาพืด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1447-61
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1447-61
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020203 บ้านม่วงหนองตาด โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด1568-83
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ1567-82
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม-1-1
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020202 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ นักเรียนทั้งหมด39131-170
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พุทธ39131-170
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อิสลาม----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ คริสต์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ซิกส์----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ พราหมณ์/ฮินดู----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อื่นๆ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ ข้อมูลผิดปกติ----
32020201 บ้านคำผง โนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ อายุนอกเกณฑ์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด4314059242
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ4314059242
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020200 บ้านหัวงัว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2149-70
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2148-69
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1-1
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020199 บ้านหนองครก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1376-89
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1376-89
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020198 บ้านกาพระ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด208148149
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ208148149
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020197 ผาแดงวิทยา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด227036128
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ227036128
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020195 บ้านอาเลา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1352-65
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1351-64
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1-1
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020196 บ้านโนนเซียง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1241-53
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1241-53
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020193 บ้านสะทืด สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด61219-280
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ60218-278
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1-1
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ1--1
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020194 บ้านหนองอียอ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด52153114319
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ52153114319
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020192 บ้านนาดี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3484-118
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ3484-118
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020191 บ้านหนองระฆัง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด629-35
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ629-35
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020189 บ้านโสกแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด42122-164
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ42122-164
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020190 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1758-75
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1758-75
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020188 วัดบึงบ้านสนม สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด98262-360
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ96262-358
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม2--2
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020186 สนมศึกษาคาร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด126136109
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ126036108
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม-1-1
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020187 บ้านนาศรีสุข สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ18462690
32020183 บ้านเป้า สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด18462690
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ30126-156
32020184 บ้านโพนดวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด30126-156
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1127-38
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1127-38
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020185 บ้านทัพไทย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ295671156
32020181 บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด295671156
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2970-99
32020182 บ้านโพนโก สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2970-99
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2793-120
32020180 บ้านหนองบัวแดง สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2793-120
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ3714372252
32020177 บ้านนานวน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด3714372252
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2794-121
32020178 บ้านหัวนา สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2794-121
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ926-35
32020179 บ้านตาเพชร สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด926-35
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ-72-72
32020176 บ้านสร้างแก้ว สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด-72-72
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ40135-175
32020175 บ้านหนองขุนศรี สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด40135-175
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2268-90
32020173 บ้านแคนน้อย สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2268-90
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ1668-84
32020174 บ้านโนนจาน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด1668-84
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ19102-121
32020172 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด19102-121
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อายุนอกเกณฑ์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ข้อมูลผิดปกติ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อื่นๆ----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม พราหมณ์/ฮินดู----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม ซิกส์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม คริสต์----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม อิสลาม----
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม พุทธ2510839172
32020171 บ้านแคน สนมเครื่อข่ายสนม นักเรียนทั้งหมด2510839172
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2695-121
32020170 บ้านดู่ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2695-121
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ29127-156
32020169 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29127-156
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1979-98
32020168 บ้านสร้างบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1979-98
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม14-5
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ29121-150
32020167 บ้านขาม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด30125-155
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-123
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ48191231470
32020166 บ้านหนองบัวบาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด48192233473
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1-1
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ56197105358
32020165 ปทุมมาศวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด56198105359
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2896-124
32020164 บ้านหนองบัวทอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2896-124
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1119-30
32020163 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1119-30
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม1--1
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ73199-272
32020160 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด74199-273
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ61177-238
32020161 บ้านหนองกา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด61177-238
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ121538-659
32020159 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด121538-659
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ216298181
32020158 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด216298181
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1881-99
32020157 บ้านผือน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1881-99
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1755-72
32020155 บ้านนางเข็ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1755-72
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3078-108
32020156 บ้านขะยูง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3078-108
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ40131-171
32020154 บ้านยาง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด40131-171
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ21103-124
32020153 บ้านไผ่ (วันครู 2503) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด21103-124
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1438-52
32020152 บ้านนาอุดม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1438-52
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2156-77
32020151 บ้านสี่เหลี่ยม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2156-77
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ4512853226
32020150 บ้านคอนสวรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด4512853226
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ36110-146
32020149 บ้านช่องยางชุม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด36110-146
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1264-76
32020148 บ้านนาวอง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1264-76
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1853-71
32020147 บ้านหนองผือ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1853-71
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1749-66
32020146 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1749-66
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2711748192
32020144 ไตรคามวิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2711748192
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1661-77
32020145 บ้านหนองกระทุงตากแดด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1661-77
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ43142-185
32020143 บ้านเบิด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด43142-185
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3193-124
32020141 บ้านหนองคู รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3193-124
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1339-52
32020142 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1339-52
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3410450188
32020140 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3410450188
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ156938122
32020139 บ้านอาจญา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด156938122
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3292-124
32020137 บ้านธาตุ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3292-124
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1043-53
32020138 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1043-53
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1257-69
32020136 บ้านโนนจำปา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1257-69
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1044-54
32020135 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1044-54
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ38119-157
32020134 บ้านน้ำคำ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด38119-157
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1-1
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ830-38
32020133 บ้านม่วงหมาก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด831-39
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1655-71
32020132 บ้านแต้-หนองบก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1655-71
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1-1
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ28119-147
32020131 บ้านทับโพธิ์วิทยา รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด28120-148
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ29117-146
32020129 บ้านจาน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด29117-146
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ433-37
32020130 บ้านทับน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด433-37
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1548-63
32020127 บ้านโนนทราย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1548-63
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ27121-148
32020128 บ้านดอนแรด รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด27121-148
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ1551-66
32020126 บ้านหนองตอ-บัวเสียว รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด1551-66
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2588-113
32020125 บ้านหนองหิน รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2588-113
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3710647190
32020124 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3710647190
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ24106-130
32020121 บ้านหนองบัวน้อย รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด24106-130
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ31106-137
32020123 บ้านหาญฮี รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด31106-137
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม-1-1
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2051-71
32020119 บ้านดงเค็ง รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2052-72
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ53240-293
32020120 บ้านแก รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด53240-293
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ269532153
32020118 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด269532153
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ3317073276
32020117 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด3317073276
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อื่นๆ----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี ซิกส์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี คริสต์----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี อิสลาม----
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี พุทธ2148-69
32020116 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี นักเรียนทั้งหมด2148-69
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3784-121
32020115 บ้านนานวล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3784-121
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-1-1
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1260-72
32020114 บ้านหนองคูใหญ่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1261-73
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1-1
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ843-51
32020113 บ้านบุผาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด844-52
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1971-90
32020112 บ้านทุ่งโก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1971-90
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ14572798
32020111 บ้านหนองไม้ถี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด14572798
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ754-61
32020109 บ้านม่วงมูล ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด754-61
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ167037123
32020110 บ้านไกลเสนียด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด167037123
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ418-22
32020107 บ้านโพนงอย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด418-22
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ41177-218
32020108 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด41177-218
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2470-94
32020106 บ้านหนองแวง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2470-94
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2695-121
32020104 บ้านเมืองแก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2695-121
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2164-85
32020105 บ้านหนองคูน้อย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2164-85
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1-1
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ31121-152
32020103 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด31122-153
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2879-107
32020102 บ้านหนองตาด ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2879-107
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ33108114255
32020101 บ้านท่าศิลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด33108114255
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ422-26
32020100 บ้านกุดมะโน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด422-26
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2692-118
32020099 บ้านสำโรง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2692-118
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1-1
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ329549176
32020098 บ้านสะเอิง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด329649177
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1249-61
32020097 บ้านโพนขวาว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1249-61
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม1-12
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ4113956236
32020095 บ้านโพนครก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4213957238
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1238-50
32020096 บ้านขี้เหล็ก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1238-50
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1754-71
32020094 บ้านสาโรช ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1754-71
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1461-75
32020093 บ้านหัวพี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1461-75
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ625-31
32020092 บ้านชายทุ่ง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด625-31
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ46119-165
32020090 บ้านยางกระจับ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด46119-165
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ248220126
32020089 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด248220126
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2176-97
32020088 ไตรคามสามัคคี ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2176-97
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ1--1
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ196845132
32020087 บ้านโสมน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด206845133
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1357-70
32020086 บ้านพิงพวย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1357-70
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ820-28
32020085 บ้านหนองแสง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด820-28
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ624-30
32020084 บ้านจันทร์งาม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด624-30
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1961-80
32020083 บ้านธรรมษา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1961-80
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ4314595283
32020082 บ้านบัวโคก ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4314595283
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ309650176
32020081 บ้านโนนสูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด309650176
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ70171-241
32020080 บ้านบะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด70171-241
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1739-56
32020078 บ้านเฉนียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1739-56
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3911155205
32020079 บ้านปรีง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3911155205
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1739-56
32020076 บ้านโนนระเวียง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1739-56
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ836-44
32020077 บ้านน้ำอ้อม ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด836-44
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ176042119
32020074 บ้านปอหมัน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด176042119
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2173-94
32020075 บ้านตานบ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2173-94
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ-1-1
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3375-108
32020073 บ้านตาฮะ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3376-109
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2510153179
32020071 บ้านหมากมี่ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2510153179
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ41144-185
32020070 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด41144-185
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1-1
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ845-53
32020069 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด846-54
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1442-56
32020068 บ้านโพนทา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1442-56
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2148-69
32020066 บ้านปราสาท ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2148-69
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ54216117387
32020067 บ้านลุงปุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด54216117387
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ33101-134
32020065 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด33101-134
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ107326-433
32020064 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด107326-433
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1356-69
32020062 บ้านบัว ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1356-69
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2896-124
32020063 บ้านตากลาง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2896-124
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ258448157
32020060 บ้านโนนโพ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด258448157
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1560-75
32020061 บ้านตาทิตย์ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1560-75
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ325-28
32020059 บ้านหนองบึง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด325-28
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1443-57
32020058 บ้านภูดิน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1443-57
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ27102-129
32020057 บ้านหนองอีดำ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด27102-129
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1849-67
32020056 บ้านศาลา ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1849-67
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2970-99
32020054 บ้านอาคุณ ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2970-99
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ1123-34
32020055 บ้านโคกกุง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด1123-34
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ2152-73
32020053 บ้านบอน ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด2152-73
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม----
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ3717574286
32020052 บ้านตระมูง ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด3717574286
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อายุนอกเกณฑ์----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ข้อมูลผิดปกติ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อื่นๆ----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พราหมณ์/ฮินดู----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม ซิกส์----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม คริสต์----
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม อิสลาม-1-1
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม พุทธ4313476253
32020051 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) ท่าตูมเครือข่ายท่าตูม นักเรียนทั้งหมด4313576254
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2775-102
32020050 บ้านยางขามเฒ่า ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2775-102
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1437-51
32020049 บ้านขุนไชยทอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1437-51
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2877-105
32020047 บ้านตลุงโนนกอก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2877-105
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ236735125
32020048 บ้านหนองเรือ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด236735125
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ3012160211
32020046 บ้านอ้อตลิ่งชัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด3012160211
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2072-92
32020045 บ้านตั้งใจ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2072-92
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ269250168
32020044 สระขุดดงสำราญวิทยา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด269250168
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ319-22
32020042 บ้านสายสนอง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด319-22
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ425-29
32020043 บ้านม่วงน้อย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด425-29
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ30130-160
32020040 บ้านเบงท่าลาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด30130-160
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ178843148
32020041 บ้านศรีณรงค์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด178843148
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2045-65
32020039 สนวนโคกเม็ก ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2045-65
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ258737149
32020038 บ้านสำโรง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด258737149
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1-1
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ4316074277
32020021 บ้านโพนม่วง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด4316174278
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2480-104
32020022 บ้านขามโพนทัน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2480-104
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-2-2
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ82262-344
32020025 ชุมชนบ้านซาด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด82264-346
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1125-36
32020026 บ้านโนนสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1125-36
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2480-104
32020027 บ้านกะทะ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2480-104
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ7442980
32020028 บ้านยางบ่ออี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด7442980
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2042-62
32020029 บ้านบุตาโสม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2042-62
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1649-65
32020030 บ้านเมืองไผ่กระท่ม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1649-65
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ3410836178
32020031 บ้านโพธิ์ห้วย ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด3410836178
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์-1-1
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ36101-137
32020032 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด36102-138
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ620-26
32020033 บ้านงิ้ว ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด620-26
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ8021290382
32020034 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด8021290382
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1849-67
32020035 สามัคคีศึกษา ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1849-67
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1366-79
32020036 บ้านแสนสุข ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1366-79
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1-1
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ23121-144
32020037 บ้านยางชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด23122-145
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2911834181
32020019 บ้านทิพย์นวด ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2911834181
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1-1
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ4013564239
32020020 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด4013664240
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1165-76
32020017 บ้านกระสัง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1165-76
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ259454173
32020018 บ้านยางบ่อภิรมย์ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด259454173
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2389-112
32020016 บ้านขวาวโค้ง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2389-112
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ1--1
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์1--1
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ28102-130
32020015 บ้านกระเบื้อง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด30102-132
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ208835143
32020013 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด208835143
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1-1
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ3511977231
32020014 บ้านดู่นาหนองไผ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด3512077232
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1846-64
32020012 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1846-64
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์-1-1
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2655-81
32020011 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2656-82
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ38107-145
32020010 บ้านระหาร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด38107-145
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ5114255248
32020008 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด5114255248
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ2458-82
32020009 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด2458-82
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ-1-1
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ37111-148
32020007 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด37112-149
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ57282-339
32020006 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด57282-339
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1846-64
32020005 บ้านขุนหาญ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1846-64
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ615-21
32020004 บ้านทิพย์เนตร ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด615-21
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม----
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1348-61
32020002 บ้านหนองพิมาน ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1348-61
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม-1-1
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ40115-155
32020003 บ้านหัวนาคำ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด40116-156
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ข้อมูลผิดปกติ----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อายุนอกเกณฑ์----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อื่นๆ----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พราหมณ์/ฮินดู----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี ซิกส์----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี คริสต์----
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี อิสลาม12-3
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี พุทธ1860-78
32020001 บ้านกระเบื้องใหญ่ ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี นักเรียนทั้งหมด1962-81


219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
Version 2020.07