ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320200916502161032650216 บ้านเหล่า พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202236507351032650735 โนนนารายณ์วิทยา หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202216507371032650737 บ้านขุมดิน หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1548ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202226507341032650734 บ้านหนองหลวง หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1238ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202206507561032650756 บ้านหนองแวง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202186507541032650754 บ้านผำ หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1298ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202196507551032650755 บ้านสำโรง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1648ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202176507531032650753 บ้านอีโสดหนองผาง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202166507521032650752 บ้านหนองเทพ หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1718ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202156507431032650743 บ้านหนองหว้า ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202146507421032650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202136507411032650741 บ้านระเวียง ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1748ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202126507451032650745 บ้านก้านเหลือง ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1108ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202116507441032650744 บ้านค้อ ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1038ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202106507461032650746 บ้านม่วงหวาน ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202096507511032650751 บ้านหนองไม้งาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202076507491032650749 บ้านหนองบัวงาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202086507501032650750 บ้านผักไหม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202066507481032650748 บ้านขี้เหล็ก โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1228ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202056507471032650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 22011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202046507401032650740 บ้านอาพืด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202036507391032650739 บ้านม่วงหนองตาด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202026507381032650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202016507361032650736 บ้านคำผง คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1708ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202006504891032650489 บ้านหัวงัว หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 24211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201996504931032650493 บ้านหนองครก หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201986504921032650492 บ้านกาพระ หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201976504941032650494 ผาแดงวิทยา หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 14911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201956504981032650498 บ้านอาเลา หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 12811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201966504991032650499 บ้านโนนเซียง หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201936505001032650500 บ้านสะทืด หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201946504971032650497 บ้านหนองอียอ หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 28014ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201926504961032650496 บ้านนาดี หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 31911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201916504951032650495 บ้านหนองระฆัง หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201896504741032650474 บ้านโสกแดง สนมสนมเครื่อข่ายสนม 357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201906504751032650475 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมสนมเครื่อข่ายสนม 1649ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201886504731032650473 วัดบึงบ้านสนม สนมสนมเครื่อข่ายสนม 758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201866504711032650471 สนมศึกษาคาร สนมสนมเครื่อข่ายสนม 36015ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320201876504721032650472 บ้านนาศรีสุข สนมสนมเครื่อข่ายสนม 10911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201836504781032650478 บ้านเป้า โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 9011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201846504791032650479 บ้านโพนดวน โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201856504761032650476 บ้านทัพไทย สนมสนมเครื่อข่ายสนม 389ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201816504811032650481 บ้านโนนเปือย #เรียนรวมทุกชั้น โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 15613ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201826504771032650477 บ้านโพนโก โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201806504801032650480 บ้านหนองบัวแดง โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 1208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201776504881032650488 บ้านนานวน นานวนสนมเครื่อข่ายสนม 25211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201786504901032650490 บ้านหัวนา นานวนสนมเครื่อข่ายสนม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201796504911032650491 บ้านตาเพชร นานวนสนมเครื่อข่ายสนม 357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201766504871032650487 บ้านสร้างแก้ว แคนสนมเครื่อข่ายสนม 726ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201756504861032650486 บ้านหนองขุนศรี แคนสนมเครื่อข่ายสนม 1758ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201736504841032650484 บ้านแคนน้อย แคนสนมเครื่อข่ายสนม 908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201746504851032650485 บ้านโนนจาน แคนสนมเครื่อข่ายสนม 848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201726504831032650483 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคนสนมเครื่อข่ายสนม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201716504821032650482 บ้านแคน แคนสนมเครื่อข่ายสนม 17211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201706503931032650393 บ้านดู่ หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201696503921032650392 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201686503941032650394 บ้านสร้างบก หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201676503911032650391 บ้านขาม หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1558ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201666503901032650390 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 47315ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201656503571032650357 ปทุมมาศวิทยา หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 35917ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201646503561032650356 บ้านหนองบัวทอง หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201636503611032650361 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201606503421032650342 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 27316ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201616503431032650343 บ้านหนองกา รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 23810ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201596503411032650341 อนุบาลรัตนบุรี รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 65922ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
320201586503401032650340 รัตนวิทยาคม รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201576503441032650344 บ้านผือน้อย รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201556503741032650374 บ้านนางเข็ม ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201566503731032650373 บ้านขะยูง ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201546503711032650371 บ้านยาง ยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1718ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201536503631032650363 บ้านไผ่ (วันครู 2503) ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201526503671032650367 บ้านนาอุดม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201516503661032650366 บ้านสี่เหลี่ยม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201506503651032650365 บ้านคอนสวรรค์ ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 22611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201496503641032650364 บ้านช่องยางชุม ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1468ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201486503681032650368 บ้านนาวอง ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201476503891032650389 บ้านหนองผือ เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201466503881032650388 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201446503861032650386 ไตรคามวิทยา เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201456503871032650387 บ้านหนองกระทุงตากแดด เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201436503851032650385 บ้านเบิด เบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1859ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201416503461032650346 บ้านหนองคู น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201426503471032650347 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201406503451032650345 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 18811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201396503481032650348 บ้านอาจญา น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 12211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201376503691032650369 บ้านธาตุ ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201386503701032650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201366503751032650375 บ้านโนนจำปา ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201356503721032650372 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201346503771032650377 บ้านน้ำคำ ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1578ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201336503761032650376 บ้านม่วงหมาก ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201326503781032650378 บ้านแต้-หนองบก ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201316503601032650360 บ้านทับโพธิ์วิทยา ทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1488ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201296503581032650358 บ้านจาน ทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1468ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201306503591032650359 บ้านทับน้อย ทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 377ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201276503841032650384 บ้านโนนทราย ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201286503791032650379 บ้านดอนแรด ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1488ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201266503831032650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201256503821032650382 บ้านหนองหิน ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1138ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201246503811032650381 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 19011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201216503501032650350 บ้านหนองบัวน้อย แกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1308ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201236503801032650380 บ้านหาญฮี ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 1378ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201196503551032650355 บ้านดงเค็ง กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201206503491032650349 บ้านแก แกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 29314ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201186503541032650354 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 15311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201176503531032650353 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 27615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201166503521032650352 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201156502641032650264 บ้านนานวล หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201146502631032650263 บ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201136502621032650262 บ้านบุผาง หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201126502611032650261 บ้านทุ่งโก หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201116502601032650260 บ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201096502081032650208 บ้านม่วงมูล หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201106502091032650209 บ้านไกลเสนียด หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201076502101032650210 บ้านโพนงอย หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201086502071032650207 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 21810ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201066502421032650242 บ้านหนองแวง เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201046502401032650240 บ้านเมืองแก เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201056502411032650241 บ้านหนองคูน้อย เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201036502391032650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1538ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201026502381032650238 บ้านหนองตาด เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1078ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201016502371032650237 บ้านท่าศิลา เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 25511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201006502251032650225 บ้านกุดมะโน โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 267ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200996502241032650224 บ้านสำโรง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200986502231032650223 บ้านสะเอิง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200976502221032650222 บ้านโพนขวาว โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200956502211032650221 บ้านโพนครก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 23811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200966502281032650228 บ้านขี้เหล็ก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200946502191032650219 บ้านสาโรช พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200936502181032650218 บ้านหัวพี พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200926502171032650217 บ้านชายทุ่ง พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 316ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200906502151032650215 บ้านยางกระจับ พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1658ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200896502141032650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200886502361032650236 ไตรคามสามัคคี บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200876502351032650235 บ้านโสมน บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200866502341032650234 บ้านพิงพวย บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200856502331032650233 บ้านหนองแสง บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200846502321032650232 บ้านจันทร์งาม บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200836502311032650231 บ้านธรรมษา บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200826502301032650230 บ้านบัวโคก บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 28312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200816502441032650244 บ้านโนนสูง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200806502431032650243 บ้านบะ บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2419ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320200786502451032650245 บ้านเฉนียง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200796502461032650246 บ้านปรีง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200766502271032650227 บ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200776502291032650229 บ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200746502201032650220 บ้านปอหมัน ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200756502261032650226 บ้านตานบ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200736502061032650206 บ้านตาฮะ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1098ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200716502121032650212 บ้านหมากมี่ ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200706502111032650211 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1858ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200696502051032650205 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200686502041032650204 บ้านโพนทา ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200666502021032650202 บ้านปราสาท ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200676502031032650203 บ้านลุงปุง ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 38720ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200656502011032650201 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1348ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200646502001032650200 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 43319ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200626502581032650258 บ้านบัว กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200636502591032650259 บ้านตากลาง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200606502561032650256 บ้านโนนโพ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200616502571032650257 บ้านตาทิตย์ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200596502551032650255 บ้านหนองบึง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200586502541032650254 บ้านภูดิน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200576502531032650253 บ้านหนองอีดำ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1298ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200566502521032650252 บ้านศาลา กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200546502501032650250 บ้านอาคุณ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200556502511032650251 บ้านโคกกุง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200536502491032650249 บ้านบอน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200526502481032650248 บ้านตระมูง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 28615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200516502471032650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 25413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200506501671032650167 บ้านยางขามเฒ่า หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200496501661032650166 บ้านขุนไชยทอง หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200476501651032650165 บ้านตลุงโนนกอก หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1059ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200486501691032650169 บ้านหนองเรือ หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 12511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200466501891032650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 21111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200456501881032650188 บ้านตั้งใจ สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200446501871032650187 สระขุดดงสำราญวิทยา สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 16811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200426501901032650190 บ้านสายสนอง สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200436501911032650191 บ้านม่วงน้อย สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 297ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200406501951032650195 บ้านเบงท่าลาด ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1608ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200416501971032650197 บ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 14811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200396501941032650194 สนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 659ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200386501931032650193 บ้านสำโรง ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 14911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200216501681032650168 บ้านโพนม่วง ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 27811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200226501701032650170 บ้านขามโพนทัน ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200256501801032650180 ชุมชนบ้านซาด เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 34615ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200266501811032650181 บ้านโนนสัง เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200276501821032650182 บ้านกะทะ เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200286501831032650183 บ้านยางบ่ออี เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 8011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200296501841032650184 บ้านบุตาโสม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200306501851032650185 บ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200316501861032650186 บ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 17811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200326501761032650176 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1388ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200336501791032650179 บ้านงิ้ว ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200346501731032650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 38213ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200356501741032650174 สามัคคีศึกษา ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200366501751032650175 บ้านแสนสุข ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200376501921032650192 บ้านยางชุม ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1458ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200196501631032650163 บ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 18111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200206501641032650164 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 24011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200176501611032650161 บ้านกระสัง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200186501621032650162 บ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 17311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200166501601032650160 บ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1128ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200156501591032650159 บ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1328ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200136501571032650157 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 14311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200146501581032650158 บ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 23211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200126501561032650156 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200116501551032650155 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200106501541032650154 บ้านระหาร ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1458ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200086501521032650152 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 24811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200096501531032650153 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200076501511032650151 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1498ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200066501501032650150 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 33917ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200056501991032650199 บ้านขุนหาญ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 649ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200046501981032650198 บ้านทิพย์เนตร กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200026501781032650178 บ้านหนองพิมาน กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200036501961032650196 บ้านหัวนาคำ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200016501771032650177 บ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ