ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกระเบื้องใหญ่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200016501771032650177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเบื้องใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)BANKRABUANGYAI
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 กระเบื้องใหญ่
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
611459186ipopyes34@gmail.com
Tabe 3
Tab 5