ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองพิมาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200026501781032650178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองพิมาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGPIMAN SCHOOL
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 หนองพิมานเหนือ
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Nongpiman.999@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1032650178
Tabe 3
Tab 5