ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวนาคำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200036501961032650196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Huanakham School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 หัวนาคำใต้
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-517634
Tabe 3
Tab 5