ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทิพย์เนตร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200046501981032650198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทิพย์เนตร
ชื่อ (อังกฤษ)Bantipned
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 ทิพย์เนตร
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
084-5132836tipnedschool@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5