ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขุนหาญ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200056501991032650199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุนหาญ
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhoonhan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ขุนหาร
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069853sumruay2560@gmail.com1032650199@pracharath.ac.th
Tabe 3
Tab 5