ข้อมูลสถานศึกษา
อนุบาลชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200066501501032650150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลชุมพลบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanchumphonburi
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 เลขที่ 407 ชุมพลบุรี
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-596076anubanchumphonburi@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650150
Tabe 3
Tab 5