ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200076501511032650151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชุมพลบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)banchumponburi
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 15 โคกกลาง
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-596077obecbanchompon@gmail.com
Tabe 3
Tab 5