ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกสูง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200096501531032650153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhoksoung School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 โคกสูง
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590270
Tabe 3
Tab 5