ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านระหาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200106501541032650154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านระหาร
ชื่อ (อังกฤษ)Banrahan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 ระหาร
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069857banrahanschool@gmail.comsites.google.com/site/banrahan044.
Tabe 3
Tab 5