ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแคนดำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200116501551032650155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแคนดำ
ชื่อ (อังกฤษ)bancandum
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 แคนดำ
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
62996289221tanarattana@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650155
Tabe 3
Tab 5