ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสวนหม่อน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200126501561032650156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนหม่อน
ชื่อ (อังกฤษ)Bansuanmon
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 สวนหม่อน
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
957917853suanmonschool665@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650156
Tabe 3
Tab 5