ข้อมูลสถานศึกษา
โพนทองพิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200136501571032650157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพนทองพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Pontongpittayakom
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 โพนทอง
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
093-6379359
Tabe 3
Tab 5