ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดู่นาหนองไผ่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200146501581032650158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่นาหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bandunanongphai
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 ไทรงาม
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590039duna2479@gmail.comwww.nanongphai.net
Tabe 3
Tab 5