ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกระเบื้อง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200156501591032650159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเบื้อง
ชื่อ (อังกฤษ)BAANKRABUANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 กระเบื้อง
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590424krabuangm3@gmail.comwww.krb.ac.th
Tabe 3
Tab 5