ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขวาวโค้ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200166501601032650160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขวาวโค้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhawkhong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ขวาวโค้ง
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
1032650160@phacharath.ac.thhttps://sites.google.com/pracharath.ac.th/1032650160/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
Tabe 3
Tab 5