ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกระสัง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200176501611032650161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระสัง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKRASANG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 กระสัง
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069861
Tabe 3
Tab 5