ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางบ่อภิรมย์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200186501621032650162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางบ่อภิรมย์
ชื่อ (อังกฤษ)banyangbopirom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ยางบ่อภิรมย์
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590040ybp_school@gmail.comwww.ybp.ac.th
Tabe 3
Tab 5