ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทิพย์นวด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200196501631032650163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทิพย์นวด
ชื่อ (อังกฤษ)BanTipnuad School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ทิพย์นวด
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
878733452tipnuad.2564@gmail.comtipnuad.ac.th
Tabe 3
Tab 5