ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนม่วง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200216501681032650168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)phonmuang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ม่วงสวรรค์
ตำบลไพรขลา
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
061 8282541phonmoung650168@gmail.com
Tabe 3
Tab 5