ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขามโพนทัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200226501701032650170
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขามโพนทัน
ชื่อ (อังกฤษ)bankhamphontan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ขาม
ตำบลไพรขลา
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
985865499ko2513@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650170
Tabe 3
Tab 5