ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านซาด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200256501801032650180
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านซาด
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbansat
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 17 ไทรงาม
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
812565594chumchonbansadSchool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650180
Tabe 3
Tab 5