ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนสัง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200266501811032650181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 โนนสัง
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
918328886
Tabe 3
Tab 5