ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกะทะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200276501821032650182
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกะทะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKATA
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 กะทะ
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
087-0902205kataschool1@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650182&fbclid=IwAR1554U6dMz0Ri6tPQa4_fU6hHaIz5qbhhPBh2z7rZCF5VyYCDAmSQBcnSQ
Tabe 3
Tab 5