ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางบ่ออี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200286501831032650183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางบ่ออี
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Yang Bo I
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 ยางบ่ออี
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
956032563
Tabe 3
Tab 5