ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเมืองไผ่กระท่ม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200306501851032650185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองไผ่กระท่ม
ชื่อ (อังกฤษ)banmuangphaikratom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 เมืองไผ่
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590220abc_csdel@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650185
Tabe 3
Tab 5