ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพธิ์ห้วย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200316501861032650186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์ห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)Banphohuay
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 โพธิ์ห้วย
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
9351949301032650186@pracharath.ac.thdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650186
Tabe 3
Tab 5