ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขี้เหล็กโนนจาน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200326501761032650176
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขี้เหล็กโนนจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Baankheleknonjan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ขี้เหล็ก
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
981827429kheleknonjan@gmail.com
Tabe 3
Tab 5