ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านงิ้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200336501791032650179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านงิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banngiw
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านงิ้ว
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
640564928
Tabe 3
Tab 5