ข้อมูลสถานศึกษา
สามัคคีศึกษา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200356501741032650174
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)samakkhisueksa
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ยางน้ำอ้อม
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590218ilovemyfamilysoso@gmail.comwww.samukkeesuksa.ac.th
Tabe 3
Tab 5