ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแสนสุข
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200366501751032650175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสนสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Bansansook
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 แสนสุข
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
806207829https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650175
Tabe 3
Tab 5