ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสำโรง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200386501931032650193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)BANSAMRONG SCHOOL
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 สำโรง
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
BansamrongSchool.2562@gmail.com
Tabe 3
Tab 5