ข้อมูลสถานศึกษา
สนวนโคกเม็ก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200396501941032650194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สนวนโคกเม็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Sanaunkhokmek
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 โคกสนวน
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-517523aoy_en16@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5