ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเบงท่าลาด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200406501951032650195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเบงท่าลาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANBENGTALAD
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 เบง
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069105bengtaladschool@gmail.com
Tabe 3
Tab 5