ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศรีณรงค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200416501971032650197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีณรงค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bansrinarong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ศรีณรงค์
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
sinarongschool@gmail.com
Tabe 3
Tab 5