ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสายสนอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200426501901032650190
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสายสนอง
ชื่อ (อังกฤษ)Saisanong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สายสนอง
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Saisanong2019@gmail.com
Tabe 3
Tab 5