ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200436501911032650191
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANMUANGNOI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านม่วงน้อย
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
854946159Muangnoi2514@gmail.com
Tabe 3
Tab 5