ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตั้งใจ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200456501881032650188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตั้งใจ
ชื่อ (อังกฤษ)Banthangjai School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ตั้งใจ
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
098-0406057Yam-fc2ne1@hotmail.comthangjai.com
Tabe 3
Tab 5