ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตลุงโนนกอก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200476501651032650165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตลุงโนนกอก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Talungnonkok
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ตลุง
ตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069113itsara66@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650165&page=info
Tabe 3
Tab 5