ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางขามเฒ่า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200506501671032650167
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางขามเฒ่า
ชื่อ (อังกฤษ)BANYANGKHAMTAO
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ยางใหม่
ตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590432data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650167&page=info
Tabe 3
Tab 5