ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตระมูง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200526502481032650248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตระมูง
ชื่อ (อังกฤษ)TRAMOONG
หมู่ที่20
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 20 ชะมวง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590120tramoong@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5