ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200536502491032650249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบอน
ชื่อ (อังกฤษ)Banbon
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านบอน
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
902365335Samai_chummag@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5