ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอาคุณ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200546502501032650250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาคุณ
ชื่อ (อังกฤษ)BANAKHUN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านอาคุณ
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
872559170
Tabe 3
Tab 5