ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกกุง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200556502511032650251
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกุง
ชื่อ (อังกฤษ)Baankokkhung
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 17 บ้านโคกกุง
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
879632268puttirak18@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5