ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศาลา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200566502521032650252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANSALA
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 ศาลา
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590215school_sala@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5