ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านภูดิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320200586502541032650254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูดิน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban pudin
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 15 บ้านภูดิน
ตำบลกระโพ
อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
817250479aonzatd@gmail.com
Tabe 3
Tab 5